Program priorytetowy 

„Czyste Powietrze”

O programie

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energia. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększa domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. 

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Rodzaje przedsięwzięć dla budynków istniejących

Rodzaje przedsięwzięć dla budynków nowo budowanych

Intensywność dofinansowania

  1. Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100% wyłącznie w formie pożyczki.
  2. Intensywność dofinansowania dotacyjnego jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Kwota ta jest określona we wniosku o dofinansowanie; zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

Intensywność dofinansowania

  1. Określenie Twoich potrzeb – wstępny audyt i sprawdzenie możliwości dofinansowania,
  2. Złożenie wniosku o dofinansowanie i pożyczkę,
  3. Podpisanie umowy o dofinansowanie,
  4. Realizacja zadania,
  5. Rozliczenie dofinansowania,

NA KAŻDYM ETAPIE JESTEŚMY Z TOBĄ.