Idea-E

  • Prąd elektryczny staje się podstawowym nośnikiem energii naszych czasów i jednocześnie wspólnym mianownikiem dla większości urządzeń odbiorczych i wytwórczych.
  • Nowe możliwości związane z mikroinstalacjami, magazynami energii, elektrycznej ułatwiają realizację idei niezależności energetycznej w zakresie podstawowego zużycia energii elektrycznej ale również ogrzewania poprzez wykorzystanie pomp ciepła i transportu za pomocą samochodów elektrycznych.

Poniższy wykres przedstawia porównanie kosztów energii elektrycznej, cieplnej oraz kosztów związanych z eksploatacją samochodu.

Założenia:

  • Wysokość rachunku za energię elektryczną 500 zł za 2 miesiące, co daje 3000 zł rocznie,
  • Wysokość rachunku za ogrzewanie CO i CWU gazem budynku o powierzchni ok. 150 m2 wynosi rocznie 6000 zł,
  • Koszty paliwa dla samochodu, który przejeżdża średnio rocznie 30 tyś km wynoszą 10500 zł,
  • Jako magazyn energii wykorzystujemy system bilansowania energii elektrycznej w sieci energetycznej w układzie 1-08 dla instalacji do 10kWp i 1-0,7 dla instalacji od 10kWp do 40 kWp,
  • Zakładamy, że 100% ładowania samochodu elektrycznego odbywa się z własnego źródła energii.