PV Fotowoltaika

Fotowoltaika w domu

  • Na podstawie obecnej ustawy OZE gospodarstwa domowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz obiekty sakralne mogą bilansować energię w okresie całorocznym.
  • Bilansowanie polega na oddawaniu nadmiarów energii (które zazwyczaj produkujemy w okresach letnich) i wykorzystywanie ich w nocy oraz okresach zimowych.
  • Energię możemy bilansować w proporcji 1-0,8 dla instalacji do 10kWp i 1-0,7 dla instalacji od 10 do 50kWp.
  • Odpowiednio dobrana instalacja fotowoltaiczna może generować nawet do 90% oszczędności na rachunkach za energię elektryczną w ciągu całego roku.

Informacja

Przykładowy rachunek za energię elektryczną po zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych:

Informacja

Ulga termomodernizacyjna dla gospodarstw domowych:

Informacja

Ulga w podatku rolnym dla gospodarstw:

Fotowoltaika w firmie

Rosnące ceny energii elektrycznej i równocześnie rosnąca konkurencja zmuszają przedsiębiorców do szukania oszczędności i podnoszenie swojej przewagi na rynku.

Zasady rozliczania fotowoltaiki w przedsiębiorstwie

Produkcja energii elektrycznej na potrzeby firmy:

W momencie, gdy zakład pracuje prąd produkowany przez instalację fotowoltaiczną zaspokaja potrzeby wszystkich lub części urządzeń w przedsiębiorstwie. Powyższe rozwiązanie pozwala ograniczyć pobór energii od dystrybutora, co prowadzi do znacznego obniżenia rachunków za prąd w skali roku. Skala oszczędności jest sprawą indywidualną, zależną od mocy instalacji fotowoltaicznej oraz zapotrzebowania firmy na energię.

Sprzedaż nadwyżek energii:

Nadwyżki energii w czasie, kiedy przedsiębiorstwo nie pracuje (np. weekendy, święta, godziny słoneczne poza godzinami pracy zakładu), całość energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne jest sprzedawana do zakładu energetycznego, który jest zobowiązany tę energię odkupić.

Finansowanie

  • Instalacja fotowoltaiczna może być przedmiotem kredytowania bankowego lub preferencyjnej pożyczki na przykład z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Istnieje również możliwość wzięcia instalacji fotowoltaicznej w leasing, który stanowi przewagę nad kredytem bankowym w kwestii tarczy podatkowej.

Zasada działania

Baterie słoneczne, czyli ogniwa biorące udział w zjawisku fotowoltaicznym muszą być odpowiednio zamontowane, aby ich praca była jak najbardziej efektywna. Przede wszystkim należy uwzględnić położenie domu względem kardynalnych kierunków. Drugą ważną kwestią jest kąt nachylenia dachu i przeszkody terenowe, które mogłyby powodować okresowe zacienienia.

Skuteczność i efektywność to zasadnicze założenia montażu ogniw fotowoltaicznych. Przy ocenie opłacalności inwestycji uwzględnia się także szerokość geograficzną na podstawie, której można określić ilość promieniowania słonecznego padającego na daną powierzchnię.

Na powierzchnię poziomą Polski przypada rocznie 950 do 1 200 kWh/m2. Ogniwa solarne przetwarzają z tego na energię elektryczną ponad 17%, przy czym dwie trzecie energii pozyskiwane jest latem, a jedna trzecia w zimie. Tak więc Słońce jest przez cały rok nie tylko niewyczerpalnym, ale i ekologicznym źródłem energii, które jest najbardziej przyjazne naturze. Poniżej przedstawiamy mapę nasłonecznienia obszaru Polski.

Tryb pracy instalacji fotowoltaicznej

ON-GRID – sieciowy (współpraca z krajowym dystrybutorem energii elektrycznej):

OFF-GRID – autonomiczne (samodzielne) – stosowane w przypadku braku opłacalności budowy linii energetycznej. System musi być wyposażony w akumulator oraz regulator ładowania: