Fotowoltaika

Fotowoltaika – przyszłość zrównoważonej energii

Fotowoltaika, wykorzystująca nieskończoną moc słońca do produkcji czystej, odnawialnej energii, stanowi jeden z filarów nowoczesnej, zrównoważonej energetyki. Dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii, fotowoltaika otwiera nowe perspektywy dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz całych społeczności, dążących do niezależności energetycznej oraz minimalizacji śladu węglowego.

Fotowoltaika – Jak to działa?

Systemy fotowoltaiczne, składające się z paneli słonecznych, przetworników oraz innych komponentów, przekształcają energię słoneczną bezpośrednio w energię elektryczną. Proces ten, znany jako efekt fotowoltaiczny, jest czysty, cichy i niezwykle efektywny, umożliwiając produkcję energii tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

Korzyści z Inwestycji w Fotowoltaikę

  • Oszczędności Finansowe: Redukcja rachunków za prąd dzięki wykorzystaniu darmowej energii słonecznej.
  • Niezależność Energetyczna: Możliwość produkcji własnej energii, zmniejszająca zależność od zewnętrznych dostawców.
  • Proekologiczny Charakter: Brak emisji szkodliwych substancji, przyczyniający się do ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatycznymi.
  • Wzrost Wartości Nieruchomości: Instalacje fotowoltaiczne zwiększają atrakcyjność i wartość nieruchomości.

Fotowoltaika dla Domu, Biznesu i Samorządu

  • Dla Gospodarstw Domowych: Małe instalacje fotowoltaiczne, umożliwiające samowystarczalność energetyczną oraz znaczne obniżenie rachunków.
  • Dla Przedsiębiorstw: Duże instalacje przemysłowe, zapewniające energię dla procesów produkcyjnych i redukujące koszty operacyjne.
  • Dla Samorządów: Projekty publiczne, takie jak solarne parki miejskie czy instalacje na budynkach użyteczności publicznej, promujące zrównoważony rozwój i edukację ekologiczną.

Dotacje i Wsparcie dla Fotowoltaiki

Wiele państw oferuje dotacje, ulgi podatkowe lub inne formy wsparcia, mające na celu promocję inwestycji w fotowoltaikę. Są to zarówno programy skierowane do osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw, mające na celu przyspieszenie przejścia na zieloną energię.

Podsumowanie

Fotowoltaika to nie tylko technologia przyszłości, ale rozwiązanie, które już dziś zmienia oblicze energetyki na całym świecie. Inwestując w fotowoltaikę, nie tylko oszczędzamy i zyskujemy niezależność energetyczną, ale także aktywnie przyczyniamy się do budowania lepszego jutra – czystego, zrównoważonego i bezpiecznego dla przyszłych pokoleń.

Realizacje

Fotowoltaika w firmie

Rosnące ceny energii elektrycznej i równocześnie rosnąca konkurencja zmuszają przedsiębiorców do szukania oszczędności i podnoszenie swojej przewagi na rynku.

Zasady rozliczania fotowoltaiki w przedsiębiorstwie.

1. Produkcja energii elektrycznej na potrzeby firmy:

W momencie, gdy zakład pracuje prąd produkowany przez instalację fotowoltaiczną zaspokaja potrzeby wszystkich lub części urządzeń w przedsiębiorstwie. Powyższe rozwiązanie pozwala ograniczyć pobór energii od dystrybutora, co prowadzi do znacznego obniżenia rachunków za prąd w skali roku. Skala oszczędności jest sprawą indywidualną, zależną od mocy instalacji fotowoltaicznej oraz zapotrzebowania firmy na energię.

2. Sprzedaż nadwyżek energii:

Nadwyżki energii w czasie, kiedy przedsiębiorstwo nie pracuje (np. weekendy, święta, godziny słoneczne poza godzinami pracy zakładu), całość energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne jest sprzedawana do zakładu energetycznego, który jest zobowiązany tę energię odkupić.

Finansowanie

  • Instalacja fotowoltaiczna może być przedmiotem kredytowania bankowego lub preferencyjnej pożyczki na przykład z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Istnieje również możliwość wzięcia instalacji fotowoltaicznej w leasing, który stanowi przewagę nad kredytem bankowym w kwestii tarczy podatkowej.

Zasada działania

Baterie słoneczne, czyli ogniwa biorące udział w zjawisku fotowoltaicznym muszą być odpowiednio zamontowane, aby ich praca była jak najbardziej efektywna. Przede wszystkim należy uwzględnić położenie domu względem kardynalnych kierunków. Drugą ważną kwestią jest kąt nachylenia dachu i przeszkody terenowe, które mogłyby powodować okresowe zacienienia.

Skuteczność i efektywność to zasadnicze założenia montażu ogniw fotowoltaicznych. Przy ocenie opłacalności inwestycji uwzględnia się także szerokość geograficzną na podstawie, której można określić ilość promieniowania słonecznego padającego na daną powierzchnię.

Na powierzchnię poziomą Polski przypada rocznie 950 do 1 200 kWh/m2. Ogniwa solarne przetwarzają z tego na energię elektryczną ponad 17%, przy czym dwie trzecie energii pozyskiwane jest latem, a jedna trzecia w zimie. Tak więc Słońce jest przez cały rok nie tylko niewyczerpalnym, ale i ekologicznym źródłem energii, które jest najbardziej przyjazne naturze. Poniżej przedstawiamy mapę nasłonecznienia obszaru Polski.

Tryb pracy instalacji fotowoltaicznej

ON-GRID – sieciowy (współpraca z krajowym dystrybutorem energii elektrycznej):

OFF-GRID – autonomiczne (samodzielne) – stosowane w przypadku braku opłacalności budowy linii energetycznej. System musi być wyposażony w akumulator oraz regulator ładowania: