Rozwiązania wodorowe

Wodór jest podstawową cząsteczką wokół nas. Stanowi 75% masy całego wszechświata w takiej formie jak woda i elementy organiczne. Naturalnie więc należy go wykorzystywać do magazynowania i przetwarzania energii.

Dotychczas nieograniczone możliwości odnawialnych źródeł energii były blokowane ich niestabilnością, brakującym ogniwem do pełnej dekarbonizacji jest sprawny, pojemny i szybko reagujący magazyn energii.

100% odnawialny system to połączenie energii wiatrowej i słonecznej z nieograniczonymi możliwościami wodoru.

Dlaczego wodór?

 • jest podstawową cząstką wszechświata i najczęściej występującą,
 • produkcja wodoru następuje poprzez zjawisko elektrolizy czyli rozdziału cząstek wody na wodór i tlen przy użyciu energii,
 • produkcja wodoru z OZE jest całkowicie wolna od emisji CO2, wodór w przeciwieństwie do energii elektrycznej może być długoterminowo magazynowany,
 • wodór wytwarzany z OZE jest skutecznym narzędziem w walce ze zmianami klimatu, zwiększaniem niezależności energetycznej i poprawie jakości powietrza.

Informacja a wodorze

 • Wodór jest podstawową cząsteczką wokół nas. Stanowi 75% masy całego wszechświata w takiej formie jak woda i elementy organiczne.
 • Wodór jest najlżejszą i najbardziej podstawowym pierwiastkiem o symbolu chemicznym H i liczbą atomową 1.
 • Zawiera w sobie tylko jeden elektron i jeden proton.
 • Wodór jest gazem (H2) w standardowej temperaturze i ciśnieniu, można go sprężyć i zamienić w stan ciekły.
 • Wodór jest wyjątkowo czysty, lżejszy od powietrza bez zapachu i nietoksyczny.
 • Wodór można bezpiecznie produkować, magazynować i transportować.

Główni konsumenci wodoru

93% – produkcja amoniaku i rafinerie
6% – płynne szkło, stal i półprzewodniki
1% – elektrownie,

Roczne zużycie wodoru – 571 miliardów m³.

Miejsce dla wodoru

Magazynowanie energii

Nadmiary energii odnawialnej są przekształcane w wodór (elektroliza), magazynowane a następnie, za pomocą ogniwa paliwowego produkują energię elektryczną i dostarczają ją do systemu energetycznego.

Dotychczas energia wytworzona ze źródeł odnawialnych (wiatr i słońce) nie gwarantowała stabilności, która to jest wymagana w systemie energetycznym.
Wodór jest odpowiedzią na uzyskanie stabilności odnawialnych źródeł energii. Umożliwia zarówno krótko jaki i długoterminowe magazynowanie energii.

Gazownictwo

Nadmiary energii odnawialnej są przekształcane w wodór (elektroliza), magazynowane a następnie, za pomocą ogniwa paliwowego produkują energię elektryczną i dostarczają ją do systemu energetycznego.

 • Bezpośredni wtrysk czystego wodoru do sieci gazowej w proporcji 1-10%. Przy stężeniu powyżej 2% należy potwierdzić kompatybilność sieci gazowej i urządzeń odbiorczych. Nawet przy 2% ograniczeniu teoretyczna pojemność magazynowa jest ogromna.
 • Metanowanie pokonuje ograniczenia bezpośredniego wtrysku wodoru do sieci gazowej. Produkowany z wodoru metan jest kompatybilny z gazem ziemnym i można go dodawać bezpośrednio do sieci gazowej.
  Dwutlenek węgla i wodór są przekształcane w syntetyczny metan, produktem ubocznym jest woda.

Przemysł

Poprzez stosowanie własnego wodoru wytworzonego z odnawialnych źródeł energii ograniczamy redukcję szkodliwych gazów!

 • Firmy na całym świecie w swoich procesach produkcyjnych zużywają wodór, coraz częściej uniezależniając się od dostawców, jednocześnie ograniczając koszty i usprawniając swoją produkcję.
 • W przemyśle wykorzystywane są kontenerowe elektrolizery alkaiczne (AFC) i typu PEM, są odpowiedzią na wymagania przemysłu dotyczące wysokiej jakości, niezawodności, bezpieczeństwa, łatwiej obsługi i utrzymania.

Paliwa

Wodór wyprodukowany z OZE jest w stanie znacząco zdekarbonizować sektor paliwowy, który już konsumuje ogromne ilości wodoru produkowanego ze źródeł kopalnych.Poprzez stosowanie własnego wodoru wytworzonego z odnawialnych źródeł energii ograniczamy redukcję szkodliwych gazów!

 • Obecnie ponad 43% globalnej produkcji wodoru jest zużywana w rafineriach do odsiarczania paliwa. Do tego celu najczęściej stosuje się wodór produkowany poprzez reforming gazu ziemnego, który to generuje 10 tom CO2 na każdą wyprodukowaną tonę H2.
 • Wodór wykorzystuje się również do produkcji biometanolu, który to może być mieszany z konwencjonalnymi paliwami i znacząco obniżać redukcję węgla do środowiska.
 • Biometanol może również zasilać ogniwo paliwowe w mniejszych systemach energetycznych, niepodłączonych do sieci energetycznej, w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną i systemem magazynowania energii staje się stabilnym i całkowicie czystym źródłem energii.

Transport

Samochód może przejechać 100 km zużywając 1 kg H2, autobus na tym samym dystansie zużyje 7-8 kg H2. Oba mają zasięg 400-500 km.

 • Cele dla USA, Europy i Japonii na 2030 rok są jasne i ogromną rolę odgrywa w nich infrastruktura wodorowa w tym szczególnie wodorowe stacje ładowania (HRS), które sprawiają, że wodór staje się dostępny dla obywateli.
 • Od produkcji wodoru do samochodu – proces:

W czym możemy pomóc?

 • Prowadzimy szkolenia w zakresie wykorzystania wodoru i OZE.
 • Wdrażamy rozwiązania pokazowe i edukacyjne – elektrolizer, magazyn, ogniwo paliwowe.
 • Wdrażamy rozwiązania ogniw paliwowych w układach do 100 kW w systemach wyspowych, łączonych z OZE i magazynami energii.
 • Doradzamy i konsultujemy wdrażanie ogniw paliwowych w przemyśle.
 • Wdrażamy i konsultujemy infrastrukturę stacji ładowania wodoru.